789bt-Baccarat-1326

สูตรบาคาร่า 1326 เคล็ดลับสูตรเดินเงิน

1.สูตรบาคาร่า 1326 คืออะไร

สูตรบาคาร่า 1326 คือสูตรเดินเงินอีกสูตรหนึ่งที่มีคนนิยมนำไปใช้ในการเล่นบาคาร่า ซึ่งการใช้สูตรนี้จะเป็นการใช้เพื่อที่จะกำหนดจำนวนเงินที่คุณจะใช้วางเดิมพันในเกม หรืออธิบายง่ายๆ ก็คือการจัดการเงินวางเดิมพันแบบเป็นการเพิ่มเงินในการเล่นไปเรื่อยๆ แบบค่อยๆ เพิ่มขึ้นไป แต่จะไม่ใช่การเพิ่มเงินแบบข้ามขั้นเพราะการทำแบบนั้นจะทำให้ผู้เล่นเสียเงินเยอะ โดย สูตรบาคาร่า 1326 จะมีวิธีการใช้งานคล้ายๆ กับ สูตรบาคาร่า 1324 ดังนั้นการใช้สูตรบาคาร่า 1326 จึงเหมาะสำหรับคนที่ไม่รีบร้อน ซึ่งสูตรนี้ผู้ที่นำไปใช้จะต้องมีความอดทนในการเล่น เนื่องจากว่าขั้นตอนในการใช้สูตรจะเป็นการเล่นเกมไปแบบเรื่อยๆ ลงทุนทีละเล็ก ทีละน้อย ค่อยๆ เพิ่มเงินให้มากขึ้นในทุกครั้งที่คุณเล่น สำหรับผู้ที่ต้องการกำไรเยอะ และต้องการที่จะได้กำไรเร็วๆ ก็ไม่ควรที่จะใช้สูตรนี้ไปบริหารเงินของคุณ ควรที่จะไปใช้สูตรอื่นที่ทำให้คุณได้เงินเร็วกว่านี้ แต่นั่นก็หมายความว่า คุณก็จะต้องใช้เงินลงทุนสูง เพื่อแลกกับกำไรที่คุณอยากได้ การลงทุนเยอะไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คุณได้กำไรเยอะเสมอไป แต่การลงทุนเยอะ จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้คุณมากขึ้น เพราะคุณไม่มีทางรู้หรอก ว่าที่คุณวางเดิมพันไปเยอะๆ จะทำให้คุณเล่นเกมแพ้หรือชนะ ดังนั้น คุณควรที่จะเลือกการลงทุนน้อยๆ จะดีกว่า

2.วิธีการใช้ สูตรบาคาร่า 1326

ในการใช้สูตรนี้จะเป็นการที่เน้นให้ผู้เล่น เล่นเกมชนะกัน 4 ครั้งติดทำให้การใช้สูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับขั้นตอนการใช้สูตร ก็จะมีดังนี้

 1. สมมุติว่าคุณวางเงินเดิมพัน บาคาร่า ในครั้งแรก โดยวางเดิมพันไปแค่ 1 หน่วย ใช้เงิน 50 บาท เมื่อคุณเล่นเกมแล้วแพ้ในครั้งแรก ครั้งถัดไปที่คุณจะเล่นเกม ให้คุณวางเดิมพันแค่ 1 หน่วยเหมือนกับครั้งแรก และให้ใช่จำนวนเงินวางเดิมพันเท่ากับครั้งแรกด้วย
 2. ในการเล่นเกมครั้งที่ 2 คุณจะต้องเพิ่มหน่วยในการเดิมพัน โดยจะเพิ่มหน่วยของการเดิมพันเป็น 3 หน่วย ใช้จำนวนเงินในการวางเดิมพัน 150 บาท ถ้าการเล่นเกมครั้งนี้คุณแพ้ คุณก็จะต้องกลับไปเริ่มต้นวางเงินเดิมพันให้เหมือนกับครั้งแรกเช่นเดิม แต่ถ้าคุณชนะ ก็ให้ทำตามขั้นตอนในข้อที่ 3
 3. การเล่นเกมครั้งที่ 3 ให้คุณใช้หน่วยในการวางเดิมพัน 2 หน่วย หรือ 100 บาท ถ้าคุณแพ้ให้คุณกลับไปใช้เงินวางเดิมพันเหมือนกับครั้งแรกที่คุณเล่น แต่ถ้าคุณเล่นเกมชนะ ให้คุณทำตามข้อต่อไปได้เลย
 4. ในการเล่นเกมครั้งที่ 4 จะถือว่าเป็นการเล่นเกมที่ครบรอบตามกำหนดของการใช้สูตร ซึ่งในการเล่นเกมครั้งที่ 4 คุณจะต้องใช้หน่วยในการวางเดิมพัน 6 หน่วย หรือการใช้จำนวนเงินวางเดิมพันทั้งหมด 300 บาท ไม่ว่าผลของเกมในครั้งนี้ ทำให้คุณเล่นเกมแพ้หรือชนะ ก็ต้องกลับไปเริ่มที่ 1 หน่วยเช่นเดิม

3.สูตรนี้น่าสนใจอย่างไร

 1. เป็นสูตรที่ใช้ทุนน้อย
  การใช้ สูตรบาคาร่า 1326 จะทำให้คนที่นำสูตรไปใช้ประหยัดทุนในการเล่น เนื่องจากว่าการใช้เงินวางเดิมพันในเกม ส่วนใหญ่จะเป็นการลดทุนของตัวเองลง แต่จะนำกำไรที่ได้มาจากการเล่นเกมในครั้งก่อนหน้ามาใช้เป็นเงินวางเดิมพันแทน ซึ่งการทำแบบนี้ จะทำให้ผู้เล่นประหยัดงบในการเล่นเป็นอย่างมาก และไม่ว่าผู้เล่นจะมีทุนในการเล่นน้อยก็ตาม ก็ยังสามารถใช้ทุนในการเล่น บาคาร่า โดยใช้สูตรนี้เข้าไปเป็นตัวช่วยได้
 2. เป็นสูตรที่เล่นได้เรื่อยๆ
  สูตรนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเล่นเกมเรื่อยๆ ไม่ได้รีบร้อนอะไร เพราะว่าการใช้สูตรบาคาร่า 1326 คุณจะต้องเล่นเกมไปเรื่อยๆ ไม่มีการข้ามขั้นตอนเด็ดขาด แต่จะมีการกำหนดรอบในการเล่นที่ชัดเจนว่าชนะครบ 4 ครั้งเมื่อไหร่จะถือว่าเป็นการเล่นครบ 1 รอบของการใช้สูตร ถึงแม้ว่าสูตรนี้จะเป็นการให้คุณเล่นเกมได้เรื่อยๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใช้ทุนของคุณเองในการเล่นเกมนี้
 3. เป็นสูตรที่ลดความเสี่ยงได้
  สูตรบาคาร่า 1326 จะทำให้ผู้ใช้มีความเสี่ยงในการขาดทุนที่ลดลง เนื่องจากว่าการลงทุนในเกมจะเป็นการเน้นการใช้กำไรในการลงทุน ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกมแพ้ขึ้นมา คุณจะต้องขาดทุนในการเล่นเกมครั้งนี้ ถือว่าเป็นสูตรที่ดีมากๆ เลยล่ะ

4.เปรียบเทียบสูตร 1326 กับ 1324

หากจะให้เปรียบเทียบ สูตรบาคาร่า 1326 และสูตรบาคาร่า 1324 แล้วก็จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ว่า ทั้งสองสูตรนี้จะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ เพราะว่าทั้งสองสูตรจะเป็นการเน้นให้ผู้เล่นชนะกัน 4 ครั้งติด ถ้าหากว่าผู้เล่น เล่นเกมแล้วผลของเกมออกมาสลับกันบ้าง มีแพ้มีชนะปะปนกันไป ในครั้งที่ผู้เล่นเล่นเกม 1-3 ครั้ง การที่ผู้เล่นจะได้กำไรจากใช้สูตรทั้งสองสูตรนี้ก็จะไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลย แต่จะแตกต่างกันตรงที่จำนวนเงินเพียงเท่านั้น ที่ สูตรบาคาร่า 1326 จะมีกำไรที่มากกว่าสูตร บาคาร่า 1324 เพียงเล็กน้อย แต่ถ้าผู้เล่นสามารถที่จะเล่นเกมให้ชนะติดกัน 4 ครั้งติดกันได้ ความแตกต่างของสูตรทั้งสองสูตรนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน คือ เงินรางวัลหรือกำไรที่ผู้เล่นจะได้รับจะมีจำนวนที่แตกต่างกันมาก ถ้าผู้เล่นใช้สูตรบาคาร่า 1326 จะทำให้ผู้เล่นมีกำไรมากถึง 12 หน่วยที่ใช้เดิมพัน แต่ถ้าผู้เล่นใช้สูตรบาคาร่า 1324 ผู้เล่นก็จะได้กำไรหรือเงินรางวัลอยู่ที่จำนวน 10 หน่วยเพียงเท่านั้น การที่จะให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมให้ชนะติดกัน 4 ครั้งได้ถือว่ามีโอกาสที่จะทำได้น้อยมาก ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสชนะติดกัน 4 ครั้งติดน้อย แต่ถ้าผู้เล่นสามารถทำได้จริงๆ ก็จะทำให้ผู้เล่นมีกำไรที่เยอะมากๆ และพอที่จะให้ผู้เล่นเลิกเล่นเกมไปชั่วคราวได้เลยล่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างกับสูตรที่เราได้นำมาแนะนำให้คุณรู้จักวันนี้ สูตรบาคาร่า 1326 ถือว่าเป็นสูตรที่ความน่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะ สำหรับผู้เล่นท่านใดที่คิดว่าตัวเองมีงบในการลงทุนน้อยก็ไม่ต้องำน้อยใจไปว่าคุณจะเล่น บาคาร่าไม่ได้ เพราะบาคาร่ามีขั้นต่ำในการวางเดิมพันน้อยอยู่แล้ว และยิ่งคุณมีการนำสูตรบาคาร่า 1326 ไปใช้ ก็จะยิ่งทำให้คุณบริหารเงินให้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย